altintro.jpg

Energetika, spalovny, odpady

spalovna

Energetika, spalovny, odpady

Nabídka služeb:

  1. zpracováváme technologicko ekonomické studie a studie proveditelnosti v oblasti:
    • výstavby nových energetických zdrojů

    • rekonstrukce stávajících energetických zdrojů - optimalizace volby technologie spalování, paliva a čištění spalin

    • výstavby zařízení na energetické využití odpadů (dále ZEVO) včetně zpracování svozové studie - optimalizace velikosti ZEVO a volby technologie spalování a čištění spalin

  2. řízení a koordinace přípravy a realizace velkých projektů (v čase, v nákladech,...) energetických zdrojů a ZEVO
  3. poradenství v oblasti odpadového hospodářství
  4. poradenství v oblasti odstraňování a vyuřití odpadů ze spalování a čištění spalin jak tepláren, tak spaloven včetně certifikace výrobků z těchto odpadů